Stipendium Nadačního stipendijního fondu Jedličkova ústavu Praha

Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu Praha vypisuje stipendium pro člověka s tělesným postižením, kterému částka 40 tis. Kč...
Částku 40 000 Kč poskytne pro člověka s tělesným postižením, žádosti přijímá do 15. června 2007.
.
Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu Praha
vypisuje stipendium pro člověka s tělesným postižením, kterému částka
40.000,- korun
umožní rekvalifikaci či doplnění si vzdělání v takové míře, aby mohl najít
pracovní místo
————————————————————————————————
Žádosti se zdůvodněním a jednou referencí posílejte
na adresu NSF JÚ,
V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2, obálku označte „Stipendium 2007“
do 15. června 2007
——————————————————————–
Stipendium bude přiznáno k začátku 2. pololetí 2007. Informaci o přiznání
najdete na w w w. n s f j u . c z
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami