Služby knihoven pro čtenáře se zdravotním postižením

Projekt Internetporadna společně s pracovníky knihoven připravili přehled o tom jaké služby poskytují některé z knihoven ČR lidem se zdravotním postižením. Zaměřili se na slevy poskytované držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P např. roční poplatky čtenářských průkazů, apod...

Projekt Internetporadna společně s pracovníky knihoven připravili přehled o tom jaké služby poskytují některé z knihoven ČR lidem se zdravotním postižením. Zaměřili se na slevy poskytované držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P např. roční poplatky čtenářských průkazů, apod. Co se týče plateb za internet – ten je ve všech knihovnách zdarma pro všechny návštěvníky. Dále byly zjištovány možnosti bezbariérových přístupů do knihoven.

Středočeský kraj

Městská knihovna Nymburk
Palackého třída 1749
288 00 Nymburk
Tel.: 325 512 723
Email: knihovna@knihovna-nbk.cz
www.knihovna-nbk.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Roční poplatek pro důchodce 50,- Kč na rok pokud má trvalé bydliště v Nymburce a pokud nemá tak 70,- Kč
Bezbarierové přístupy: Je zde bezbariérový přístup do knihovny i přístup na internet v přízemí
knihovny

Knihovna Jana Drdy Příbram
Náměstí T.G.M. 156
261 80 Příbram 1
Tel.: 318 626 486
E-mail: knihovna@kjd.pb.cz
www.kjd.pb.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Tyto slevy neposkytujeme
Bezbarierové přístupy: Nejsou, přestože o to jiz více než 10 let usilujeme

Městská knihovna Rakovník
Husovo náměstí 114
269 01 Rakovník
Tel.: 313 513 310
Email:knihovna@knihovna-rakovnik.cz
www.knihovna-rakovník .cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Čtenáři s postižením, držitelé průkazu ZTP mají u nás poloviční slevu na roční poplatek, platí tedy 75,- Kč oproti 150,- Kč a držitelé průkazu ZTP/P mají čtenářský průkaz u nás zdarma
Bezbarierové přístupy: Co se týče přístupu lidí s postižením do prostor knihovny, je možno se dopravit výtaherm z přízemí, kde je bezbariérový přístup

Plzeňský krajj

Knihovna města Plzně, p.o.
B. Smetany 13
305 94 Plzeň
Tel.: 378 038 201
E-mail: hajkovaj@plzen.eu
www.kmp.plzen-city.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Ano, mají slevu 50 % na roční čtenářský poplatek
Bezbarierové přístupy: Jsou

Městská knihovna Rokycany
Masarykovo nám. 83
337 01 Rokycany
Tel.: 371 722 426
E-mail: knihovna@rokycany.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Držitelé těchto průkazů mají u nás všechny služby zdarma
Bezbarierové přístupy: Vstup do přízemí, kde je umístěno oddělení pro dospělé čtenáře a informační středisko s veřejným internetem, je bezbariérově upravený

Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59
339 01 Klatovy
Tel.: 376 313 115
Email:studovna@knih-kt.cz
www.knih-kt.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Držitelé ZTP, ZTP/P mají poloviční registrační poplatek (50 Kč/rok) a nárok na 1 hodinu internetu denně zdarma
Bezbarierové přístupy: Bezbariérový pířstup je zajištěn, i když je trochu komplikovaný (výtahem přes MěÚSS)

Jiné:
Od letošního roku bylo otevřeno v rámci studovny samostatné oddělení zaměřené na znevýhodněné spoluobčany a díky grantu MK jsme mohli zřídit individuální poslechová místa k využívání speciálního fondu k problematice různého zdravotního postižení jak pro postižené, tak pro členy jejich rodin, kolegy a pod (MC, DVD, VHS, CD-R) Navázali jsme také spolupráci se svazem neslyšících a v letošním roce budeme pořádat kurz znakové řeči
Spolupracujeme s místními domovy důchodců, s Klubem seniorů v Klatovech, s azylovým domem pro matky s dětmi v tísni a s oblastní charitou

Liberecký kraj

Městská knihovna v Semilech
Ke Stadionu 238
513 01 Semily
Tel.: 481 622 902
E-mail:mk@mikroservis.cz
www.mk.semily.cz

Bezbarierové přístupy: Nejsou

Městská knihovna Jablonec n.N., p.o.
Dolní náměstí 1
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 310 951
Email:pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz
www.knihovna.mestojablonec.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Pro studenty, důchodce a držitele průkazu ZTP je roční registrační poplatek snížen z 240, – na 140,- Kč
Bezbarierové přístupy: Bohužel nejsou. Snažíme se tuto situaci řešit

Jihočeský kraj

Šmidingerova knihovna Strakonice
Zámek 1
386 11 Strakonice
Tel.: 383 322 219
Email:pujcovna@knih-st.cz
www.knih-st.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Držitelé průkazky ZTP a ZTP/P neplatí roční poplatky
Bezbarierové přístupy: Ano, prostory jsou přizpůsobené lidem s tělesným postižením

Městská knihovna Jindřichův Hradec
U Knihovny 1173/II
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 361 573
Email:info@knih-jh.cz
www.knih-jih.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P mají v naší knihovně slevu – neplatí roční registrační poplatek
Bezbarierové přístupy: Do knihovny máme bezbariérový vstup. V přízemí je umístněna plošina, která lidi na invalidním vozíku vyveze do patra k výtahu. Máme i WC přizpůsobené pro invalidní vozíky

Pardubický kraj

Krajská knihovna Pardubice
Pernštýnské náměstí 77
503 94 Pardubice
Tel.: 466 531 240
Email:dotazy@knihovna-pardubice.cz
www.knihovna-pardubice.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Držitelé průkazu ZTP mají slevy na roční registrační poplatek- dospělí 60,-Kč – děti 20,-Kč (normální polatek je 120,- dospělí a 60,- děti). Lidé se zrakovým postižením neplatí nic – půjčují si ZDARMA
Bezbarierové přístupy: Celá budova knihovny, všechna oddělení jsou bezbariérově přístupná, na každém poschodí je i speciálně upravené WC určené vozíčkářům

Městská knihovna ve Svitavách
Máchova alej 1
568 02 Svitavy
Tel.: 461 533 295
Email:knihovna@booksy.cz
www.booksy.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Držitelé průkazu ZTP platí 50% registrační poplatky

Královéhradecký kraj

Okresní knihovna Hradec Králové
Tomkova 177
500 01 Hradec Králové
Tel.: 495 514 521
Email:knihovna@knihovnahk.cz
www.knihovnahk.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Čtenáři se zdravotním postižením mají slevy po předložení průkazky ZTP – platí poloviční registrační poplatky. Uživatelé zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké mají veškeré služby zdarma
Bezbarierové přístupy: Bezbariérový přístup je u nás problém. Jsme památkově chráněný objekt, takže žádné stavební úpravy, máme pouze zhotovené nájezdy. V letošním roce se připravuje kompletní bezbariérový přístup na jednu z našich poboček, v jejíž blízkosti je právě dům s pečovatelskou službou. Magistrát města Hradec Králové připravuje novou knihovnu, tam je vše již zakomponováno podle všech norem a předpisů

Karlovarský kraj

Krajská knihovna Karlovy Vary
Závodní 378/84
360 06 Karlovy Vary
Tel.: 353 502 811
Email:knihovna@knihovnakv.cz
www.knihovna.kvary.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Držitelé ZTP, lidé se zrakovým postižením, důchodci nad 70 let neplatí roční registrační poplatek, nevidomí mají prodlouženou výpůjční dobu
Bezbarierové přístupy: Celá budova je bezbariérová: nájezdová rampa u hlavního vchodu, výtah, toalety pro vozíčkáře, parkoviště pro handicapované. Ve společenském sále je indukční smyčka pro neslyšící, nevidomé navádí do knihovny hlasem signální majáček

Moravskoslezký kraj

Městská knihovna Krnov
Soukenická 29
794 01 Krnov
Tel.: 554 610 905
Email: knihovna@knihkrnov.cz
www. knihkrnov.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Neposkytujeme
Bezbarierové přístupy: Máme

Olomoucký kraj

Městská knihovna Šumperk
17.listopadu 6
787 01 Šumperk
Tel.: 583 214 588
Email:knihovnanihovnaspk.cz
www.knihovnapsk.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Sleva při registraci je 50%
Bezbarierové přístupy: Ano, máme zvedací plošinu

Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace
Lipovská 10/296
790 01 Jeseník
E-mail:richter@knihovna-jesenik.cz
www. knihovna-jesenik.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Slevy pro držitele průkazu TP, ZTP, ZTP/P nejsou doposud řešeny, důchodci mají slevu 50 %
Bezbarierové přístupy:Bezbarierový vstup do knihovny je pouze u vstupních dveří. Jelikož se
knihovna nachází v budově pro bydlení z roku 1932 je zde mnoho překážek, např.: prahy, schodiště do
prvního patra…. V současné době pracujeme na vyhledání vhodnějšího objektu pro knihovnu

Jihomoravský kraj

Městská knihovna Kyjov
Komenského 617
697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 358
Email:mek@knihovna-kyjov.cz
www.knihovna-kyjov.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Ano mají, čtenářské průkazy se slevou a to na polovinu ceny, tedy 2,-Kč poplatek na kalendářní rok, s plaností zdarma registrace v jiných odděleních knihovny.
Bezbarierové přístupy: Ano, je zde plošina, kterou se dostanou do budovy knihovny i vozíčkáři, také bylo v roce 2006 vybudováno v přízemí knihovny bezbariérové WC a to z investic v rozpočtu na rok 2006 z města Kyjova, jsme příspěvkovou organizací města

Městská knihovna Blansko
Rožmitálova 4
678 22 Blansko
Tel.: 516 410 10
Email:knihovna@mk.blansko.cz
www.knihovna-blansko.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Čtenáří s postižením, držitelé průkazu TP,ZTP mají poloviční slevu za čtenářské poplatky (50,Kč ročně)
Bezbarierové přístupy: Vstupy do knihovny jsou bezbarierově upraveny a naše služby využívají
lidé na invalidním vozíku nebo lidé s omezenou pohyblivostí

Zlínský kraj

Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace
Slovanské nám. 3920
767 01 Kroměříž
Tel.: 573 330 119, 573 339 472
www.knihkm.cz
Email:knihovna@knihkm.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: ANO – používají tyto služby bezplatně
Bezbarierové přístupy: Jsou

Krajská knihovna Františka Bartoše
tř. Tomáše Bati 204, P.B. 58
761 60 Zlín
Tel.: 577 438 164
Email:info@kfbz.cz
www.kfbz.cz

Slevy pro čtenáře se zdravotním postižením: Registrovaní uživatelé (zrakově postižení – držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P) neplatí roční registrační poplatek, výpůjčky zvukových knih i ostatních zvukovýchdokumentů jsou pro ně rovněž bezplatné
Bezbarierové přístupy: Pohyb v budově knihovny je umožněn pohyblivou plošinou do zvýšeného přízemí a odtud výtahem do dvou pater, kde jsou umístěny prostory pro uživatele

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami