Seminář “ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA NEMUSÍ BÝT HANDICAPEM”

OSTRAVA, 21. června od 15 hodin se uskuteční seminář pro osoby s RS a jejich...

ROSKA OSTRAVA, region. org. UNIE ROSKA v ČR
za odborné spolupráce MS Centra FN v Ostravě

pod záštitou naměstkyně hejtmana kraje, PhDr. Jaroslavy Wenigerové

pořádá odborný seminář

“ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA NEMUSÍ BÝT HANDICAPEM”

Datum konání: 21. června 2007, od 15 hodin

Místo konání: Krajský úřad – Moravskoslezský kraj, 28. října 117, OV

Seminář je určen pro osoby s diagnostikou RS a jejich blízké (rodiny, zaměstavatele atd.)

Se svými příspěvky vystoupí:
Mgr. Kateřina Krčmářová, referent pro soc. služby, odbor soc. věcí MSK
JUDr. Oldřich Eliáš, vedoucí oddělení dávek a podpory osobám se zdrav. postižením, MMO
Mgr. Jana Dušánková, psycholog
MUDr. Olga Zapletalová, neurologic. klinika FN Ostrava
MUDr. Pavel Hradílek, neurolog. klinika FN Ostrava

Svoji účast nahlaste, prosím, na telefonní číslo 774 805 848 nebo na e-mail roska.ostrava@seznam.cz Děkujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami