O Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj zahájil sběr děl aspirujících na udělení Ceny hejtmana 2007. Přihlásit se mohou autoři děl literárních, publicistických, zpravodajských a dalších, jež přispějí k poznání života i potíží lidí se zdravotním znevýhodněním...
Moravskoslezský kraj zahájil sběr děl aspirujících na udělení Ceny hejtmana 2007. Přihlásit se mohou autoři děl literárních, publicistických, zpravodajských a dalších, jež přispějí k poznání života i potíží lidí se zdravotním znevýhodněním. Přihlášky je možné zasílat do 14. 9. 2007.

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje – Propozice rok 2007

Moravskoslezský kraj, v souladu s Moravskoslezským krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, vyhlašuje pro rok 2007 Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje

 1. Cena hejtmana Moravskoslezského kraje je udělována u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl literárních, publicistických, zpravodajských a dalších, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace zejména na území Moravskoslezského kraje.

 2. Přihlásit lze dílo zveřejněné v období od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007.

 3. Přihláška obsahuje:
  1. písemnou přihlášku s údaji kdy a kde bylo dílo zveřejněno,
  2. dílo předložené ve třech kopiích (v písemné formě, na nosiči – disketě, CD, DVD, videokazetě, příp. jiným způsobem dle formy zveřejnění),
  3. údaje o autorovi díla (umělecká činnost, kontakt).
 4. Přihlášku podává autor díla nebo libovolná fyzická či právnická osoba s písemným souhlasem autora do 14. 9. 2007.

 5. Přihláška se zasílá na adresu:

  Moravskoslezský kraj – krajský úřad
  odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury
  28. října 117
  702 18 Ostrava

  (kontaktní osoba: Táňa Slavíková, tel.: 595 622 470, fax 595 622 258,
  e-mail: tana.slavikova@kr-moravskoslezsky.cz).

 6. Do soutěže budou přijata od jednoho autora maximálně dvě díla.

 7. Porotu hodnotící přihlášená díla tvoří členové Komise rady kraje pro kulturu a památky a Komise rady kraje pro občany se zdravotním postižením, o udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje rozhoduje Rada Moravskoslezského kraje.

 8. Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje tvoří:
  1. finanční ocenění ve výši 10.000 Kč,
  2. čestná uznání.

  Předání Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje autorům oceněných děl proběhne v prosinci 2007.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami