Dokumentární fotografie a diskriminace

Soutěž je otevřená profesionálním i amatérským fotografům, kteří se věnují tématům rozmanitosti a diskriminace na základě rasového či etnického původu, náboženství nebo víry, věku, zdravotního postižení či sexuální orientace v ČR...
Uzávěrka soutěže Multikulturního centra Praha je 30. srpna, vítěz získá 2000 Euro.

Multikulturní centrum Praha vyhlašuje v rámci „Vládní kampaně na podporu rovných příležitostí pro všechny v ČR“ fotografickou soutěž o nejlepší dokumentární fotografický cyklus s tématem rozmanitost a diskriminace v české společnosti.

Soutěž je otevřená profesionálním i amatérským fotografům, kteří se věnují tématům rozmanitosti a diskriminace na základě rasového či etnického původu, náboženství nebo víry, věku, zdravotního postižení či sexuální orientace v ČR.

Uzávěrka přihlášek je 30. srpna 2007.

Autor/autoři vítězného souboru obdrží finanční odměnu 2,000,- Euro na vytvoření nového (či zakončení již existujícího) fotografického cyklu na téma rozmanitost a diskriminace v ČR. Tento cyklus fotografií bude vystaven v druhé polovině roku 2008.

Vítězný soubor bude, spolu s dalšími fotografiemi přihlášenými v soutěži, představen na výstavě v Praze v listopadu 2007 v rámci festivalu Dialog kultur 2007 (Týden rovnosti).

Výstava by měla oslovit širokou veřejnost, poukázat na problémy a témata, o kterých mnozí neradi přemýšlí a rádi je přehlížejí a rozšířit povědomí o rozmanitosti a diskriminaci v české společnosti.

Rádi bychom zajistili nejen technickou a uměleckou úroveň fotografií, ale doufáme zejména v jejich vysokou výpovědní hodnotu, schopnost nabourávat zažitá klišé a předsudky, které v naší společnosti na téma rozmanitosti a diskriminace stále přetrvávají.

Podmínky soutěže ke stažení na webu Multikulturního centra Praha, přihláška taktéž.

Složení poroty:
Anna Šabatová
Jiří Stránský, spisovatel, prezident Českého PEN klubu
Jaroslav Anděl, kurátor, fotograf a pedagog
Viktor Kolář, fotograf a pedagog
Martina Křížková, koordinátorka, MKC Praha

Přihlášky a fotografie posílejte na adresu:
Multikulturní centrum Praha
Fotografická soutěž
Vodičkova 36 (Palác Lucerna)
116 02 Praha 1

Fotografická soutěž a výstava je podporována Evropskou komisí a vládou ČR.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami