E-learningové kurzy pro zájemce se zdravotním postižením před spuštěním

Základy účetnictví a daňová evidence podnikatelů a odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou tématy dvou e-learningových kurzů určených přednostně pro zájemce se zdravotním postižením, které spustí 22. října 2007...

Základy účetnictví a daňová evidence podnikatelů a odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou tématy dvou e-learningových kurzů určených přednostně pro zájemce se zdravotním postižením, které spustí 22. října 2007 Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze. V těchto dnech se dokončují poslední úpravy studijních materiálů na základě recenzních metodických a odborných posudků, ukázkové kapitoly lze již shlédnout na adrese http://elearning.svses.cz/. Na zbývající volná místa se mohou ještě přihlásit zájemci zaměstnaní nebo bydlící na území Prahy. Účast v tříměsíčním pilotním běhu je bezplatná.

„Výhody e-learningového kurzu spočívají v tom, že studující nemusejí opouštět bydliště, případně pracoviště a dojíždět na konzultace. Studijní program si mohou rozvrhnout podle svých potřeb,“ připomíná Jarmila Helmanová, koordinátorka projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy.

Studentovi stačí mít jen počítač s připojením k internetu. V kurzu bude mít přístup k multimediálním studijním materiálům i ke všem dalším prvkům kurzu – diskuzím, chatům se spolustudujícími i s vyučujícím (tutorem). Nejde tedy o kurz, kde je studující odkázán jen sám na sebe jako při studiu „výukových programů na CD“. Jeho studium vede tutor, který mu zadává úkoly či testy a informuje ho o výsledcích, zároveň mu pomáhá v případě problémů. Součástí kurzu jsou i cvičení a autotesty, v nichž si student ještě před plněním úkolů a testů sám ověřuje, jak danou problematiku zvládá.

Po absolvování kurzu Základy účetnictví (dříve nazývané Podvojné účetnictví) bude absolvent umět vést předepsané účetní knihy, bude vědět, jak zaúčtovat daň z příjmů. Také dokáže sestavit účetní závěrku malé organizace.

Absolvent kurzu Daňová evidence podnikatelů (dříve nazývaná Jednoduché účetnictví) a odvody na sociální a zdravotní pojištění bude schopen vést požadovanou daňovou evidenci, vypočítat základ daně z příjmu osob samostatně výdělečně činných, vypočítat si daň, správně vyplnit daňové přiznání, případně provést roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.

Další informace o kurzech a kontakty na organizátory, u kterých se lze přihlásit k účasti, jsou uvedeny na www.svses.cz/projekty/e_kurzy.htm. Účastníci získají po úspěšném dokončení kurzu osvědčení o jeho absolvování. Po skončení projektu zamýšlí Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze nabízet tyto e-learningové kurzy široké veřejnosti za úplatu, kdy již podmínkou účasti nebude bydliště či zaměstnání v Praze. Rozšíří tak dlouhou řadu e-learningových kurzů z více oblastí, které má již ve své nabídce.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami