Připravenost zdravotnického personálu na hospitalizaci pacientů se zdravotním postižením

PARDUBICE, Zveme Vás 3. října od 13 hodin na seminář do Domu kultury Dukla Pardubice...

RUBÍN CENTRUM ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje a NRZP

Vás srdečně zve na seminář “Připravenost zdravotnického personálu na hospitalizaci pacientů se zdravotním postižením”

Kde : Dům kultury Dukla Pardubice, Gorkého 2573, 530 02 Pardubice
Kdy : 3.října 2007 od 14.oo
Prezence od 13.oo
Přednášející
: prim. MUDr. Ivo Jáchym, centrum rehabilitace KN

Vstup volný , občerstvení zajištěno

Přihlášky, potvrzení účasti : Ing. Petr Mach, e-mail: petr.machj@seznam.cz tel. 736 751 209 nebo rubin.centrum@volny.cz, tel. 774 413 337

Obsah semináře:

– připravenost zdravotnického personálu RHB centra KN Pardubice ce na komunikaci a péči o tělesně, sluchově, zrakově a mentálně postižené

– technické pomůcky a prostředky pro řešení problémů tělesně postižených z pohledu vybavenosti RHB centra,

– spolupráce při vybavení pomůckami pacientům našeho oddělení, pacientům dalších oddělení Krajské nemocnice

– vztah se zdravotními pojišťovnami, žadateli a dodavateli pomůcek

– diskuse, zodpovězení dotazů

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami