Dotační program Sport a volný čas

Ústecký kraj, je možné předkládat žádosti o podporu projektů, jejichž náplní Je pořádání sportovních, tělovýchovných a volnočasových akcí v Ústeckém kraji, a to včetně aktivit pro zdravotně postižené...

Ústecký kraj vyhlásil dotační program s názvem Sport a volný čas. V jeho rámci je možné předkládat žádosti o podporu projektů, jejichž náplní je pořádání sportovních, tělovýchovných a volnočasových akcí v Ústeckém kraji, a to včetně aktivit pro zdravotně postižené a neorganizované děti a mládež.

Projekty mohou být mezinárodního, celorepublikového i regionálního charakteru a mohou se týkat také reprezentace mládeže Ústeckého kraje na sportovních, tělovýchovných a volnočasových akcích v České republice i zahraničí.

Cílem programu je rozšíření nabídky pořádaných sportovních a tělovýchovných akcí, podpora pořádání volnočasových aktivit, reprezentace kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit, rozvíjení mimoškolní činnosti a zachování a rozvoj činnosti organizací pracujících v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času.

Výše spoluúčasti příjemce dotace: 30 % celkových nákladů projektu vynaložených v daném roce.

Termín uzávěrky pro přijímání projektů: 26. listopad 2007, do 15 hodin.

Více informací včetně formuláře žádosti naleznete zde

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami