Festival Karneval rozmanitosti

PARDUBICE, 29. 10. - 1. 11. proběhne festival, jehož cílem je širší osvětová kampaň a boj proti diskriminaci na základě etnického původu, sexuální orientace, víry a náboženského vyznání, zdravotního postižení, genderu/pohlaví a věku...

Dovolujeme si Vás oslovit a pozvat k aktivní účasti a spolupráci na festivalu Karneval rozmanitosti, který se v Pardubicích uskuteční v termínu 29.10. – 1.11. 2007 v Divadle 29 (Svaté Anežky České 29, PU).

Festival Karneval rozmanitosti se realizuje projektem společnosti Člověk v tísni Rovnost je cool! a vztahuje se k Evropskému roku rovných příležitostí pro všechny (ERRP), který byl Evropskou komisí vyhlášen právě pro rok 2007. Hlavním smyslem a cílem ERRP je širší osvětová kampaň a boj proti diskriminaci na základě etnického původu, sexuální orientace, víry a náboženského vyznání, zdravotního postižení, genderu/pohlaví a věku.

Společnost Člověk v tísni chce upozornit na tyto viditelné i „neviditelné“ formy diskriminace v České republice i ve světě prostřednictvím dokumentárních filmů, sociálních spotů, diskusí a dalších tématicky zaměřených doprovodných akcí > výstupem je právě festival Karneval rozmanitosti, který během října a listopadu probíhá v několika městech České republiky, Pardubice nevyjímaje.

Během pardubického festivalu Karneval rozmanitosti chceme mezi samotnými filmovými projekcemi, debatami a jiným programem dát též větší prostor neziskovým organizacím, které v Pardubicích, potažmo v pardubickém regionu, působí a zabývají se konkrétními tématy a problematikou, které se rovněž mohou dotýkat uvedených forem diskriminace na základě tzv. “odlišnosti”.

Proto Vám chceme nabídnout možnost prezentovat Vaši neziskovou organizaci (její činnost, cíle, výsledky…) během celého pardubického festivalu (29.10. – 1.11. 2007) a to formou buď tiskových materiálů (letáky, brožurky…), nebo ppt prezentací či kombinací obou možností. Tyto materiály umístíme v prostorách Divadla 29 (či je případně budeme promítat) a nabídneme k seznámení široké veřejnosti – publiku, které na festival v Pardubicích zavítá.

Napište nám, prosím, zda máte zájem o naší nabídku. Rádi se s Vámi domluvíme na případném dalším spolu-pracovním postupu.
rubin.centrum@volny.cz radkajandova@volny.cz

S přáním hezkého dne

Ing. Radislava Jandová
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami