Napište o svých zkušenostech do soutěže Internet a můj handicap

Co znamená internet pro lidi se zdravotním postižením, jak ovlivňuje či může ovlivnit jejich život? Odpovědi na tyto otázky by měla přinést literární soutěž Internet ...
Co znamená internet pro lidi se zdravotním postižením, jak ovlivňuje či může ovlivnit jejich život? Odpovědi na tyto otázky by měla přinést literární soutěž Internet a můj handicap, kterou již počtvrté vyhlásila sdružení BMI, AISO a Křižovatka.cz. Účastníci soutěže získají hodnotné ceny, uzávěrka je 10. února 2008.

Vítězové soutěže budou pozváni na konferenci INSPO 2008 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 8. března 2008 v Kongresovém centru Praha. Zde jim budou předány hodnotné ceny (mobilní telefon, elektronika, encyklopedie, filmy na DVD atd.), jejichž seznam bude uveden na stránkách portálu Helpnet.cz v rubrice INSPO. Zde jsou již zveřejněny všechny texty, které přišly do prvních tří ročníků literární soutěže.

Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet pomáhá vypořádat se se zdravotním postižením. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěže nebudou přijaty práce, které byly přihlášeny v předcházejících ročnících, jejich autoři se však mohou zúčastnit soutěže s novým příspěvkem.

Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 10. února 2008 na adresu info@helpnet.cz. Přihlášením do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, že jeho dílo může být bezplatně zveřejněno ve sborníku konference INSPO, na portálu Helpnet.cz a popřípadě v dalších médiích, kterým budou nejlepší příspěvky poskytnuty.

Kontakt: Jaroslav Winter, BMI sdružení, winter@brezen.cz, tel. 245 006 515, 777 807 727.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami