Řízení je odbornost, kterou je možné studovat

PRAHA, 29. listopadu proběhne konference určená účastníkům projektu a manažerům pražských neziskových organizací působících v sociální oblasti...

ICN, o.p.s. vás zve na konferenci.

Kdy: 29. listopadu 2007

Kde: hotel Olšanka, Táboritská 23, 130 87 Praha 3

Účast na konferenci je bezplatná. Akce je určena účastníkům projektu a manažerům pražských neziskových organizací působících v sociální oblasti. Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 23. listopadu 2007.

PROGRAM

9:00 – 10:00 Prezence s možností dát si ranní kávu / čaj

10:00 – 10:05
Zahájení konference
moderátorka konference: Štěpánka Duchková

10:05 – 11:00
PANEL 1 – PŘÍNOS VZDĚLÁVÁNÍ PRO MANAŽERA
panelisté: Hana Gemrichová / ICN, Ing. Miroslav Michálek / Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, Jaroslava Jones / O.s. Kaleidoskop, Ing. Rostislava Křivánková / Z.s. Toulcův Dvůr

11:00 – 11:15
PŘESTÁVKA chvíle na kávu / čaj, výměna panelistů

11:15 – 12:30
PANEL 2 – Využití ESF EU operačních programů pro Prahu v nejbližším období OP PRAHA ADAPTABILITA (OPPA)
panelisté: Mgr. Petra Altmannová, Mgr. Petra Drahoňovská / Magistrát hl. města Prahy, Odbor fondů EU, MgA. Irena Swiecicki / ICN, Ing. Marek Šedivý / ICN

12:30 – 13:30
OBĚD restaurace hotelu Olšanka / jednotné menu

13:30 – 14:00
ÚVOD DO WORKSHOPŮ – Manažer s odborným vzděláním v neziskové organizaci

lektoři: MgA. Irena Swiecicki / ICN, Ing. Marek Šedivý / ICN

14:00 – 14:15
PŘESTÁVKA přesun do salónků, příprava na workshopy

14:15 – 15:15
WORKSHOPY – Co a jak zahrnout do projektu, který posílí organizaci a její udržitelnost
vedení workshopů: Mgr. Jan Horký, Ing. Pavel Němeček, MgA. Irena Swiecicki, Ing. Marek Šedivý / konzultanti Aliance lektorů a konzultantů ICN

15:15 – 15:30
PŘESTÁVKA přesun do konferenčního sálu

15:30 – 16:00
ZÁVĚREČNÉ PLÉNUM Společné závěry, tipy a doporučení z workshopů

16:00 – 17:00
SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ Společenské setkání formou rautu, výměna know – how a best practice mezi účastníky

17:00
Závěr konference

Více informací a přihláška na www.neziskovky.cz, vzdelavani@icn.cz, t. 224 239 876, 739 274 859.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami