„Zaměstnávání bez bariér = zaměstnání pro všechny“

PRAHA, 17. 4. 2008 od 9 hodin, budova Poslanecké sněmovny Praha 1 – Malá Strana. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ( dále osob se ZP ) se neobejde bez partnerství mnoha subjektů, od státních institucí, poskytovatelů sociálních služeb až po samotné zaměstnavatele...

Seminář,

který se koná pod záštitou místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase, Ing. Davida Kafky místopředsedy výboru pro sociální politiku PSP ČR a Mgr. Ondřeje Plašila, poslance Parlamentu ČR

„Zaměstnávání bez bariér = zaměstnání pro všechny“

17. 4. 2008 od 9 hodin, budova Poslanecké sněmovny Praha 1 – Malá Strana, vchod z Malostranského náměstí č. 7/19, zasedací místnost č.48, přízemí, tzv. “Konírna“

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ( dále osob se ZP ) se neobejde bez partnerství mnoha subjektů, od státních institucí, poskytovatelů sociálních služeb až po samotné zaměstnavatele. Jednotlivý subjekt se neobejde bez spolupráce s ostatními, jednotlivé činnosti a služby na sebe úzce navazují. Středem zájmu je osoba se zdravotním postižením a její motivace k práci, k zaměstnání podle platných norem ČR.

V programu vystoupí v jednotlivých sekcích představitelé MPSV, Ing. D. Kafka místopředseda sociálního výboru PSP ČR, MUDr. M. Cabrnoch poslanec EP, Ing. K. Rychtář předseda AZZP ČR a představitelé mnoha dalších organizací pracujících s postiženými vč. jejich zaměstnavatelů.

Program ke stažení zde

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami