ONIF – komunikační nástroj (nejen) pro práci z domova

ONIF je aplikace pro online komunikaci na dálku přes internet. Díky svým vlastnostem a funkcím je výborným nástrojem pro práci z domova. Přes aplikaci ONIF může být zaměstnavatel se svým zaměstnancem spojen po celou pracovní dobu a zaměstnanec přitom nemusí opustit místo svého bydliště.

ONIF je aplikace pro online komunikaci na dálku přes internet. Díky svým vlastnostem a funkcím je výborným nástrojem pro práci z domova. Přes aplikaci ONIF může být zaměstnavatel se svým zaměstnancem spojen po celou pracovní dobu a zaměstnanec přitom nemusí opustit místo svého bydliště.

ONIF rozšiřuje portfolio prací možných realizovat přímo z domova. Jde např. o tyto pozice:

• obchodník (internetový obchod, zahraniční obchod, aj.) • grafik • programátor • produkt manažer • účetní (např. pro firmu poskytující účetní a daňové poradenství) • překladatel • poradce (právní, účetní …) • učitel (pro poskytování konzultací a komunikaci s vedením školy, pro samotnou výuku vhodné OLE) • web administrátor • ocall centra nebo zákaznického centra • a mnoho dalších profesí, kde je možné kombinovat i docházení do firmy např. jednou nebo dvakrát týdně s prací z domu

ONIF tedy otevírá nové pracovní možnosti především pro:

– osoby se zdravotním postižením

– osoby pečující o závislou osobu

– osoby místně vzdálené od svého pracoviště

ONIF v praxi:

ONIF používá jako komunikační nástroj se svými partnery (obchodními zástupci) a zákazníky mnoho různých firem v Praze i v dalších městech, pro účely práce z domova ho pro své zaměstnance používá mj. přímo poskytovatel aplikace, o. s. CELN. ONIF je zahrnut do několika projektových záměrů ucházejících se o finance ze strukturální fondů EU, které jsou zaměřeny mj. na podporu zaměstnávání osob formou práce částečně nebo zcela z domova.

Jak ONIF funguje:

Zaměstnanec se v danou hodinu připojí k počítači ve své „domácí kanceláři“ a přihlásí se do aplikace ONIF. Od této chvíle je okamžitě k dispozici pro komunikaci uvnitř firmy i pro vnější komunikaci (se zákazníky, dodavateli atp.). Pokud zaměstnavatel zaměstnanci poskytne i telefonní spojení (případně i vzdálený přístup do firemního IS), zaměstnanec může fungovat stejně, jako by byl fyzicky přítomen přímo na pracovišti. ONIF zaměstnanci umožňuje okamžité spojení s kýmkoli v rámci vnitropodnikové sítě a také sdílení dokumentů – tím pádem okamžitou konzultaci nad čímkoli, co nasdílí na obrazovce. Dokumentem může být návrh rozpočtu, smlouva, účetní doklad, grafický návrh, text letáku aj. Zaměstnanec se může účastnit i porad, díky mikrofonu a promítacímu plátnu s data projektorem umístěnému v místnosti, kde se porada koná, slyší vše, co se na poradě děje a může se aktivně do porady zapojit.

Provoz ONIF

Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci přes internet, nejsou s jejím provozem spojené téměř žádné dodatečné náklady. Provozovatel nabízí aplikaci do 1000 minut měsíčně zcela zdarma, nad rámec těchto minut aplikaci pronajímá za velmi výhodných podmínek.

Funkce aplikace ONIF:
– vnitropodnikové video hovory – chat v rámci vnitropodnikové sítě i mimo video hovor – přijímání video hovorů zvenčí – chat v rámci video hovoru – sdílení dokumentů přímo na obrazovce a používání white board (nástrojů pro psaní a kreslení) – video konferenční hovory (v rámci vnitropodnikové sítě i za účasti osoby zvenčí) – poskytnutí odkazu pro stažení sdíleného dokumentu – tvoření fronty z volajících osob

Další výhody ONIF:

– profesionální řešení pro firmy a organizace – neumožňuje spam chat od lidí mimo podnikovou síť – velmi dobrá kvalita přenosu – není nutná instalace, ONIF funguje i na bázi webové aplikace

K provozu aplikace zaměstnanec potřebuje pouze:

– PC s internetem

– sluchátka nebo reproduktory s mikrofonem

– webu kameru

Více informací naleznete na http://www.onif.cz/. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat přímo provozovatele aplikace, o. s. CELN.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami