Bezbariérové pracoviště tolerance za 2 roky pomohlo k práci 340 zdravotně postiženým

K poslednímu červnu 2008 byla ukončena dvouletá úspěšná existence projektu "Podaná ruka". Tento projekt byl velmi úspěšný a daleko přesáhl cíle, které si na začátku stanovil. Projekt byl zaměřen na integraci osob se zdravotním handicapem na trh práce. Celkový počet klientů, kteří získali nějaký druh podpory přesáhl počet 340 osob...

K poslednímu červnu 2008 byla ukončena dvouletá úspěšná existence projektu “Podaná ruka”, který byl financovaný Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Tento projekt byl velmi úspěšný a daleko přesáhl cíle, které si na začátku stanovil. Projekt byl zaměřen na integraci osob se zdravotním handicapem na trh práce. Celkový počet klientů, kteří získali nějaký druh podpory přesáhl počet 340 osob.

Během dvou let se podařilo zaměstnat celkem 105 osob s nejrůznějšími zdravotními handicapy a to i osoby, které byly 5 a více let nezaměstnané. Více jak 50% podpořených osob prošlo úspěšně pracovními zácviky.

Většina osob, která úspěšně dokončila pracovní zácvik, si doplnila své vzdělání či si zvýšila kvalifikaci a to v některé z následujících oblastí: počítačové kurzy, anglický jazyk a odborné dovednosti – ve šperkařské dílně, keramické dílně, obchodním oddělení, administrativě a managementu.

„Na co jsme opravdu hrdí je to, že díky projektu dnes pracují na vedoucích pozicích a na pozicích lektorů a školitelů sami osoby se zdravotním handicapem, které dále vedou a školí další. Dále 5

osob se zdravotním handicapem prošlo intenzivní přípravou a složilo rekvalifikační zkoušky v oborech keramika a obsluha v kavárně“, říká Lenka Kohoutová, ředitelka společnosti B. P. T.

Projekt byl během svého trvání úspěšně prezentován jak v ČR na nejrůznějších seminářích a konferencích, tak i v zahraničí, konkrétně v Bruselu. Důležitým aspektem je také to, že díky projektu

vzniklo mnoho kontaktů a spolupráce se subjekty na otevřeném trhu práce, které po úspěšném ukončení pracovních zácviků jsou i nadále ochotni zaměstnávat osoby se zdravotním handicapem.

I nadále se bude společnost B. P. T. s. r. o. aktivně věnovat podpoře vstupu osob se zdravotním handicapem na trh práce, od 1. července 2008 se i pokračuje v poskytování počítačových kurzů, a to i včetně testování ECDL, výuky anglického jazyka, korálkářské výroby.

Aktuálně volné pozice jsou zveřejňovány na webových stránkách www.ibpt.cz; www.nfozp.cz;www.annonce.cz www.burzaprace.cz a spřátelených organizacích jako jsou Fokus, Bona o.p.s, Eset-

Help, Svaz tělesně postižených v ČR, APPN a samozřejmě Úřady práce Praha.

Společnost Bezbariérové pracoviště tolerance má provozovnu na adrese Bohuslava ze Švamberka 4 na Praze 4 (poblíž metra Pražského povstání.). ¨

K 1.6.2008 měla společnost B.P.T. s r.o. 54 zaměstnanců a z toho bylo 48 zaměstnanců se zdravotním postižením.

Kontaktní osoba: Kateřina Pešková, projektový koordinátor

mobilní telefon: 608 942 427

email: katerina.peskova@ibpt.cz

webové stránky: www.ibpt.cz

tel: 241 405 173

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami