Semináře Aktivně v práci a léčbě

PLZEŇ 24. září 2008/ OLOMOUC 25. září 2008; Semináře jsou určeny pro pacienty s roztroušenou sklerózou či osoby mající zájem o danou problematiku...

Semináře jsou určeny pro pacienty s roztroušenou sklerózou či osoby mající zájem o danou problematiku.

P L Z E Ň
24. září 2008 od 15,30 hodin
Krajský úřad Plzeňského kraje, Kongresový sál, Škroupova 18, Plzeň

I. Zahájení
Potměšilová H.,
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Strachwitzová D., Biogen Idec – Váš RS partner

II. Současné trendy a možnosti včasné léčby RS
Suchá J.,
MS centrum, Neurologická klinika, FN Plzeň

III. Monoklonální protilátky a ostatní perspektivní nové léky v léčbě RS
Fiedler J.,
MS centrum, Neurologická klinika, FN Plzeň

IV. Mohu při RS pracovat?
Kohoutová L.,
B. P. T., spol. s r. o.

V. Příklady dobré praxe ze zaměstnávání osob se zdravotním postižením

O L O M O U C
25. září 2008 od 15,30 hodin
Krajský úřad Olomouckého kraje, Kongresový sál, Jeremenkova 40a, Olomouc

I. Zahájení
Potměšilová H., Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Rašková M.,
Biogen Idec – Váš RS partner

II. Současné trendy včasné léčby RS
Luběnová B.,
MS centrum, Neurologická klinika, FN Olomouc

III. Využití možnosti použití monoklonálních protilátek u léčby RS
Weiss V.,
MS centrum, Neurologická klinka, FN Olomouc

IV. Mohu při RS pracovat?
Kohoutová L., B. P. T., spol. s r. o.

V. Příklady dobré praxe ze zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Záštitu nad tímto seminářem převzala MUDr. Jitka Chalánková, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje

Svoji účast na semináři potvrďte, prosím, do 20. září 2008, na e-mailovou adresu dotazy@nfozp.cz nebo na tel. číslo 724 306 617. Děkujeme!

Nad projektem Aktivně v práci a léčbě převzal záštitu MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu, člen výboru pro zaměstnanost a sociální věci.

Pořádá Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Bohuslava ze Švamberka 4, 140 00 Praha 4. www.nfozp.cz ve spolupráci s UNIÍ ROSKA www.roska.eu

Projekt je podporován grantem společnosti Biogen Idec (Czech Republic) s. r. o.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami