Za MHD přístupnou

PRAHA,Přes mnohá zlepšení je pro lidi se zdravotním postižením, pro rodiny s kočárkem i pro velkou část seniorů městská hromadná doprava v Praze stále podobná překážkové dráze. Lidé odkázaní na bezbariérovou dopravu musí volit složité okružní trasy, a to zbytečně ztěžuje...
25 stanic metra je bariérových a 52 tramvajových zastávek má výstup do vozovky bez ostrůvku.

Přes mnohá zlepšení je pro lidi se zdravotním postižením, pro rodiny s kočárkem i pro velkou část seniorů městská hromadná doprava v Praze stále podobná překážkové dráze. Lidé odkázaní na bezbariérovou dopravu musí volit složité okružní trasy, a to zbytečně ztěžuje jejich zapojení ve společnosti. Každodenní cesty po městě (např. do zaměstnání, do škol, k lékařům, na úřady či za přáteli a zábavou) jsou pro ně neúměrně náročné. Tento problém se nedotýká jen Pražanů, ale i návštěvníků hlavního města.

V Praze zatím postrádáme jasně deklarovaný cíl kompletně bezbariérově přístupné MHD a konkrétní kroky, které budou za tím účelem v jednotlivých letech vykonány.

V minulosti se, k nemalému překvapení veřejnosti, nevyužily šance spojit velké stavební akce v těsné blízkosti stanic metra s vybudováním výtahu. Za všechny případy jmenujme například stanice Anděl, Českomoravská a Náměstí Republiky. Další nové projekty v blízkosti stanic metra se připravují a vše nasvědčuje obdobnému scénáři. Projekty budou realizovány a následně bude argumentováno přílišnou technickou, prostorovou a finanční náročností bezbariérového zpřístupnění příslušných stanic metra. Tento postup nám není lhostejný. Během zajišťování služby osobní asistence pro lidi s tělesným a kombinovaným postižením v Praze se setkáváme s přímými důsledky těchto promarněných šancí. Připravili jsme pro vedení hlavního města Prahy několik konstruktivních návrhů, které by mohly situaci zlepšit.

Radě hlavního města Prahy
 • Navrhujeme, aby byla vypracována koncepce zpřístupňování pražské MHD
  s jasným cílem její kompletní bezbariérové využitelnosti.
 • Považujeme za nezbytné intenzivně nabízet soukromým investorům, jak se mohou zapojit do financování úprav vedoucích k bezbariérovému zpřístupnění MHD. Zejména se jedná o projekty v blízkosti bariérových stanic a zastávek MHD.
 • Navrhujeme zřídit FOND BEZBARIÉROVÉ MHD, do kterého budou přispívat společnosti realizující své projekty v Praze.
 • Považujeme za žádoucí, zahrnout do podmínek soutěží na využití lukrativních míst v Praze konkrétní úkoly v oblasti bezbariérových úprav a to včetně finanční spoluúčasti na vybudování výtahů do metra.
 • Žádáme zřízení místa konzultanta pro bezbariérovou Prahu, který bude mít mandát zadávat a kontrolovat nutné úpravy. Dle našeho názoru by tento člověk měl být vybrán z řad osob se zdravotním postižením.
 • Navrhujeme, aby byla vypsána architektonická soutěž pro stanice metra, kde se doposud nenašlo řešení stavebně technických úprav vedoucích
  k bezbariérovému zpřístupnění. Rozhodně je třeba dávat přednost výtahům a šikmým výtahům vedle eskalátorů před schodišťovými plošinami, a to z důvodu velké poruchovosti a nízké rychlosti plošin. Výtahy mají být projektovány natolik prostorné, aby se do nich pohodlně vešly i rodiny s kočárkem pro dvojčata a cestující s jízdním kolem, těm by mělo být dovoleno používat výtahy v metru.
 • Doufáme v co nejrychlejší zvyšování počtu nízkopodlažních vozů tramvají a autobusů, aby se dosáhlo pokrytí všech linek a příznivějších intervalů mezi jednotlivými spoji.
 • Upozorňujeme na to, že na tramvajových zastávkách bez ostrůvku s výstupem do vozovky není pro lidi pohybující se na vozíku možné využít ani nízkopodlažních spojů z důvodu příliš velkého výškového rozdílu. Řešení známe již i v Praze a jsou jím zastávky vídeňského typu, u kterých je nástupiště tvořeno zvýšeným úsekem vozovky (např. ve Vodičkově ul., na Albertově nebo na Letenském náměstí). Podporujeme mnohem větší využití této možnosti o to víc, že má příznivý dopad i na zklidnění dopravy.
 • Pro lidi pohybující se na elektrických vozících jsou nepoužitelné i desítky zastávek s nástupním ostrůvkem bez nájezdu nebo s příliš úzkým ostrůvkem.
 • Větší pozornosti si zasluhuje příměstská autobusová doprava. Na mnoha linkách nízkopodlažní spoje nejezdí vůbec, ačkoliv představují jedinou spojnicí s Prahou.
 • Děkujeme za citelné změny, které v Praze byly v oblasti bezbariérové přístupnosti MHD a veřejného prostoru vůbec v minulých letech vykonány, a doufáme, že se nám podaří společně najít sílu a prostředky, jak situaci posunout blíže k uspokojivému stavu.

Přihlašte se k výzvě! http://www.asistence.org/vyzva_seznam.php

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami