Internetovna proti bariérám v komunikaci

BRNO, Brání vám jakékoli zdravotní postižení v komunikaci? Přijďte 21. až 24. října do Internetovny, určitě pro vás najdeme řešení! Tímto mottem by mohla být označena letošní expozice s tradičním názvem Internetovna, kterou v pavilónu C v rámci projektu Pro Váš úsměv připravuje na Rehaprotex, součást veletrhu Medical Fair Brno 2008...
Brání vám jakékoli zdravotní postižení v komunikaci? Přijďte 21. až 24. října do Internetovny, určitě pro vás najdeme řešení! Tímto mottem by mohla být označena letošní expozice s tradičním názvem Internetovna, kterou v pavilónu C v rámci projektu Pro Váš úsměv připravuje na Rehaprotex, součást veletrhu Medical Fair Brno 2008, Liga za práva vozíčkářů společně se sdružením BMI.

Nejrůznější pomůcky a programy usnadňující komunikaci s počítačem i komunikaci vůbec zde najdou lidé se zrakovým, sluchovým, tělesným i mentálním postižením. Například olomoucké sdružení PETIT předvede vedle rozmanitých programů adaptované myši, speciální velkoplošná tlačítka a adaptéry, které umožňují simulovat funkce běžných tlačítek klávesnice, dále speciální senzorové klávesnice s aktivními plochami větších rozměrů než má běžná klávesnice a s přehledně rozmístěnými základními tlačítky, velkoplošné klávesnice a dotekové monitory (touchscreens).

Katedra kybernetiky ČVUT v Praze představí poslední verzi systému I4Control® , zařízení pro ovládání osobního počítače prostřednictvím očních pohybů. V průběhu letních prázdnin byla konečně úspěšně zakončena certifikace tohoto zařízení a od září 2008 je firma Medicton Group s.r.o. již prodává. Letos si zájemci budou moci na výstavě vyzkoušet nové programové rozhraní systému. Toto ergonomicky upravené menu nabízí svému uživateli řadu nových možností – například rozšířenou funkčnost myši, zjednodušené ovládání webového prohlížeče či inteligentní klávesnici s predikcí textu.

Pracovníci Chráněných ICT pracovišť Deep Boskovice se podělí se zájemci o zkušenosti při práci s těžce tělesně znevýhodněnými lidmi. Ti si budou moci vyzkoušet různé způsoby alternativní komunikace. „Deepáci“ nabídnou dále návštěvníkům krátkodobé individuální školení „Digitální fotografie“ a „Střih videa“ a zajistí konzultace kvadruplegikům k možnostem fotografování a pořizování videozáznamů z vozíku.

Kromě toho seznámí zájemce se vzdělávacími programy, které realizují handicapovaní lektoři Deep. Nabídnou jim možnost rekvalifikačních kurzů, ale i kurzů s mezinárodní platností. Seznámí je s výhodami školení Deep, při kterých kombinují klasickou výuku s výukou v prostředí internetu. Jedním z jejich přínosů je zapůjčení informačních a komunikačních technologií, včetně nepřetržitého zajištění on-line komunikační internetové služby.

V souvislosti s tématem odstraňování bariér v komunikaci se letos v Internetovně poprvé představí pražské Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci – SAAK. Sdružení se věnuje lidem se závažnými poruchami komunikace, především dospělým (dětem slouží půjčovna pomůcek a některé další služby, jinak se jim v oblasti rozvoje komunikace věnuje hlavně Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči se zaměřením na AAK).

K podpoře komunikace slouží řada metod – mezi ně se řadí i metody s využitím netechnických či technických pomůcek. Většina pomůcek musí být přizpůsobena jednotlivému uživateli – pokud se jedná například o komunikační tabulky či sešity (netechnická pomůcka), musí být zhotoveny pro konkrétního uživatele s využitím slovní zásoby dle jeho potřeb a se zohledněním jeho motorických, zrakových a dalších možností. Jejich zhotovení SAAK nabízí. Sdružení poskytuje i konzultace například v Domovech pro osoby se zdravotním postižením či Domovech pro seniory, kde je možno proškolit personál a při individuálních konzultacích navrhnout způsob podpory komunikace pro jednotlivé klienty.

V Internetovně SAAK předvede také řadu technických pomůcek (například přenosné pomůcky s hlasovým výstupem) a různá zařízení k alternativnímu ovládání počítače (klávesnice, myši, spínače, kamerku pro ovládání myši pohybem hlavy). Představí rovněž software pro osoby s poruchou komunikace – jde o programy, které usnadňují přímo komunikaci (ACKeyboard pro komunikaci pomocí PC, Wordreader či Voicereader pro psaní s hlasovým výstupem, nově Symwriter pro psaní s podporou symbolů), pomáhají ovládat počítač (program Usnadnění, Velká kalkulačka) nebo umožňují vytvářet různé materiály (Boardmaker na vytváření komunikačních tabulek, Symwriter na tvorbu individuálních plánů s podporou symbolů či výukových pomůcek a prostředí pro práci s PC).

Občanské sdružení Internetporadna.cz, které je známo svým internetovým poradenstvím, bude tentokrát provozovat svoji poradnu pro osoby se zdravotním znevýhodněním přímo v Internetovně. Zájemci se budou moci kdykoli zeptat přítomné sociální pracovnice na vhodné kompenzační pomůcky či na jaké dávky a příspěvky mají nárok. Svůj stánek oživí pracovníci sdružení dotazníkem, tři vylosovaní výherci získají hodnotné knihy od nakladatelství Portál a Grada. Internetoporadna.cz bude prezentovat také film o zaměstnanosti lidí se zrakovým postižením, který vytvořilo Tyflocentrum Olomouc. Ve čtvrtek a pátek některé pomůcky, které mohou zrakově postiženým pomoci při komunikaci i pracovním uplatnění, osobně předvede Lukáš Otáhal, jeden z nevidomých pracovníků Internetporadny.

Návštěvníci nebou ochuzeni ani o sociální poradenství, na které jsou zvyklí v podání Ligy za práva vozíčkářů. Ta bude navíc nabízet i PC kurzy počítačové gramotnosti, takže i zapsáním se do kurzu může skončit návštěva Internetovny.

V Internetovně nebude samozřejmě chybět ani BMI sdružení, které má obsahovou stránku expozice na starosti. Představí nejen svůj portál Helpnet.cz, ale jeho šéfredaktor Jaroslav Winter seznámí zájemce s propozicemi 5. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap, jejíž výsledky budou vyhlášeny na konferenci INSPO v Kongresovém centru Praha 14. března 2009. Na vítěze čekají opět hodnotné ceny, jako mobilní telefon, MP3, flash paměti, software, encyklopedie na DVD, knihy.

Zájemcům, kteří uvažují o vysokoškolském studiu, předvedou pracovníci Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás z Masarykovy univerzity technologické nástroje zpřístupňující vysokoškolské studium: edice vysokoškolské a odborné literatury pro nevidomé (v hmatovém, elektronickém i hybridním formátu) i pro neslyšící (v českém znakovém jazyce), e-learningové prostředí pro studenty se specifickými nároky, nástroje pro znakové tlumočnictví online, elektronického průvodce budovami pro studenty s pohybovým omezením a další. Současně nabídnou informaci o servisních a poradenských pracovištích na jednotlivých vysokých školách. Studiachtivým lidem s handicapem lze doporučit návštěvu veletrhu Rehaprotex, který se uskuteční od 21. do 24. října v Brně, přednostně v pátek 24.10. V ten den totiž proběhne v rámci doprovodného programu seminář zaměřený na podporu vysokoškolských studentů, na kterém se kromě střediska Teiresiás z Masarykovy univerzity představí také obdobná centra z dalších vysokých škol.

Zdroj: helpnet.cz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami