Vyšel Vozíčkář

Pátému číslu dominují obsáhlé informace redaktora Boba Pelikána o Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech...
Pátému číslu dominují obsáhlé informace redaktora Boba Pelikána o Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

Časopis Vozíčkář vydává Liga za práva vozíčkářů, o. s., vychází 6x ročně, vychází v nákladu přesahujícím 8000 výtisků. Jedním z čísel je tzv. Speciál.

V „pětce“ najdete informace o tom, co se ve světě osob s postižením událo, např. obsáhlé informace našeho redaktora Boba Pelikána o Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, ale i nabídky různých akcí. V rubrice Liga informuje získáte první informace k důchodovým reformám. Informujeme také o tom, že vyšel další Nápadník – sborník informací a rad pro život s postižením. Přílohu tvoří legislativní noviny SKOK do reality, které vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o. s.
Speciál je věnován 13. prezentaci nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv, která má letos termín 21. – 24. 10., místo konání opět na brněnském výstavišti a probíhá jako součást mezinárodního veletrhu Medical Fair.
Časopis najdete ve formátu pdf a jako dokument aplikace Microsoft Word na www.ligavozic.cz .
Rozesíláme jej zdarma na konkrétní privátní adresy zájemcům se zdravotním postižením z celé republiky a dále za předplatné 250 Kč na rok do nemocnic, rehabilitačních ústavů, lázeňských zařízení, ordinací specializovaných lékařů…
Realizace časopisu je možná díky finanční podpoře Ministerstva zdravotnictví a placené firemní inzerci.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami