Někdo zneužívá Vás a Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením žádostmi o příspěvek

V tomto týdnu byl Nadační fond pro dporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením kontaktován s "žádostí o vyřazení z databáze", na základě níž dochází poštou či e-mailem k oslovení potencionálních jednotlivců - dárců...

V tomto týdnu byl Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) kontaktován s “žádostí o vyřazení z databáze”, na základě níž dochází poštou či e-mailem k oslovení jednotlivců – potencionálních dárců.

NFOZP se od tohoto jednání plně distancuje a oznamuje, že dochází ke zneužívání jak osob, které žádost o příspěvek obdržely, tak i NFOZP jako takového. NFOZP tímto způsobem nezajišťuje finanční krytí svých projektů a činnosti!

Pokud jste dostal/a nějaký e.mail, dopis či zásilku s žádostí o podporu našeho NF či jeho projektů, oslovil Vás někdo, kdo se vydával za zástupce našeho NFOZP. Náš NFOZP touto cestou nezískává finan. prostředky na podporu svých aktivit ani dílčích projektů. Lze tedy předpokládat, že někdo zneužil našeho jména a veřejnost uvádí v omyl a dopuští se tak trestného činu podvodu. Dovolujeme si Vás proto, pokud Vás někdo tímto způsobem jménem NFOZP kontaktoval, požádat o zaslání onoho e-mailu, dopisu atd., kterým jste byl/a jménem našeho NFOZP oslovena, abychom vše mohli uvést do zákon. pořádku!

Děkujeme za pomoc!

Hana Potměšilová
ředitelka NFOZP
e-mail: potmesilova@nfozp.cz
telefon: 724 07 30 27

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Bohuslava ze Švamberka 4
140 00 Praha 4
www.nfozp.cz
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami