Anketa pro osoby s postižením o problematice zavedení Eura

Ze kterých informačních zdrojů byste nejraději získávali informace o budoucím zavedení Eura v České republice? Odpovíte-li na tuto a několik dalších jednoduchých anketních otázek, přispějete k tomu, aby připravovaná komunikační kampaň co nejlépe odpovídala potřebám osob se zdravotním postižením...
Ze kterých informačních zdrojů byste nejraději získávali informace o budoucím zavedení Eura v České republice? Odpovíte-li na tuto a několik dalších jednoduchých anketních otázek, přispějete k tomu, aby připravovaná komunikační kampaň co nejlépe odpovídala potřebám osob se zdravotním postižením.

Informace získané v této anketě budou vyhodnoceny a využity pouze pro studii “Problematika zavádění Eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny”, kterou zpracovává Soukromá vysoká škola ekonomických studií pro Ministerstvo financí ČR.

Anketa pro osoby s postižením o problematice zavedení Eura

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami