Práva zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Jaké má zaměstnanec možnosti, když neobdrží od svého zaměstnavatele mzdu nebo její část? Jak postupovat v případě insolvenčního řízení a jakým způsobem mohou zaměstnanci přihlásit své pohledávky do insolvenčního řízení? Na tyto otázky odpovídá nový informační leták veřejného ochránce práv...

Jaké má zaměstnanec možnosti, když neobdrží od svého zaměstnavatele mzdu nebo její část? Jak postupovat v případě insolvenčního řízení a jakým způsobem mohou zaměstnanci přihlásit své pohledávky do insolvenčního řízení? Na tyto otázky odpovídá nový informační leták veřejného ochránce práv.

Leták popisuje postup v případě, že na zaměstnavatele dosud nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a dále postup v případě, kdy na zaměstnavatele byl již podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, ale neuplynula doba delší jednoho měsíce od zveřejnění této informace příslušným úřadem práce.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami