Bezbariérové prostředí pro osoby se zrakovým postižením

PRAHA, Zveme Vás na besedu s odborníkem v oblasti bezbariérovosti, Ing. Petrem Novákem v úterý 31. března 2009 od 18:00 do 19:30 hodin v Kavárně B. P. T., Bohuslava ze Švamberka 4, Praha 4 – Nusle...

Vás zve na besedu s odborníkem v oblasti bezbariérovosti, Ing. Petrem Novákem, s názvem

Bezbariérové prostředí pro osoby se zrakovým postižením

V úterý 31. března 2009 od 18:00 do 19:30 hodin v Kavárně B. P. T., Bohuslava ze Švamberka 4, Praha 4 – Nusle (u stanice metra Pražského povstání)

Zajímá Vás:

Jak se snadno a bezpečně orientovat ve veřejných budovách, v MHD, na eskalátorech, přechodech a na dalších veřejně přístupných místech?

Jak vypadají signální a varovné pásy a další hmatové prvky? (Praktická ukázka dlaždice s hmatovou úpravou pro nevidomé.)

Jak vypadají a fungují dálkově ovládané orientační majáčky? (Praktická ukázka vysílačky povelů a orientačního majáčku.)

Popřípadě jaké jsou novinky v oblasti odstraňování architektonických bariér?

Pak jste vítáni!

Ing. Petr Novák (34 let) od narození zrakově postižený; od 10-ti let je nevidomý se zachováním světlocitu. Vystudoval fakultu dopravní ČVUT v Praze, poté pracoval v metodickém centru pro odstraňování bariér SONS a od roku 2004 se na Ministerstvu pro místní rozvoj zabývá legislativní úpravou užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v rámci stavebního zákona.

Vstupné dobrovolné

Z důvodu omezené kapacity Vás prosíme o přihlášení na e-mailu a.bartova@okamzik.cz nebo na telefonu 233 371 277, nejpozději však 30. března 2009.

Těšíme se na Vás a Vaše dotazy.

Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, Pacovská 31, 140 00 Praha 4, www.okamzik.cz, www.nevidomimezinami.cz

Tato akce podporována Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a financována Úřadem městské části Praha 4.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami