Život so sklerózou multiplex

LEVOČA, 27. mája o 14.00 hodine, Mestské divadlo v Levoči sa kon beseda s kultúrnym programom na tému...

Spišský klub sclerosis multiples

organizuje pod záštitou
primátora mesta Levoča Ing. Miroslava Vilkovského
riaditeĺa VNsP a. s. Levoča Ing. Štefana Šišku
riaditelky MsKS Levoča Mgr. Ingrid Kamenickej

besedu s kultúrnym programom na tému

ŽIVOT SO SKLERÓZOU MULTIPLEX

28. mája 2009 o 14 hodine

Mestské divadlo v Levoči

Pozývame široků verejnos´t na besedu, která určitě zaujme mladých a starších

Hostia: MUDr. Ladislav Gurčík, MUDr. Anna Tomášová, PhDr. Zuzana Rochová

Kultúrny program zo Základnej umelejckej školy v Levoči pod vedením p. Dušana Kamenického

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami