Ateliér ALF pro neziskovky s 50% slevou

PRAHA, Nabízí kurzy Pracovník grafického studia, Jak prodat dobro a Motivace a základy práce na PC...

Nabízí kurzy Pracovník grafického studia, Jak prodat dobro a Motivace a základy práce na PC.

Milí přátelé neziskových organizací!
Bezbariérová škola nových technologií a vizuální komunikace Ateliér ALF pro Vás a Vaše zaměstnance opět připravila speciální nabídku kurzů s 50% slevou!

Pracovník grafického studia
Tento rekvalifikační kurz budeme otevírat 2. září 2009. Jde o kurz se zaměřením na Adobe InDesign, Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. Po absolvování kurzu budete schopni Vy nebo Váš pracovník vytvořit veškeré tiskoviny spojené s propagací Vaší organizace.

Kurz bude probíhat v dopoledních hodinách od 8.00 do 13.30, nebo v odpoledních hodinách od 17.00 do 20.30 a jeho celková hodinová dotace je 120 hodin. Datum zahájení kurzu je 2. září 2009 a datum ukončení 15. října 2009. Cena kurzu: 12 000 Kč. Veškeré informace na www.atelieralf.eu .

Jak prodat dobro

Dále Vám nabízíme 2denní seminář základů marketingu a grafické produkce pro neziskový sektor. Celková hodinová dotace je 15 hodin. Cena kurzu: 1 500 Kč. Podrobné informace najdete na adrese http://www.atelieralf.eu/alf_dobro.php

Nabídka pro Vaše klienty

Pokud jste organizací, která pomáhá klientům, kteří se nemohou uplatnit na trhu práce, jsou nějakým způsobem sociálně znevýhodněni nebo jim hrozí sociální vyloučení a mají alespoň základní znalost práce na PC, nabízíme Vám speciálně připravený kurz Motivace a základy práce na PC. Je časově přizpůsoben vnímání klientů – 2,5 hodiny včetně přestávek – a bude se vyučovat v odpoledních hodinách od 14.00 do 16.30 7.9. – 18. 9. 2009.

Jedná se o pilotní kurz, kde naučíme Vaše klienty a jejich asistenty to, na co není v běžné práci Vaší organizace čas. Tento kurz je zdarma, resp. formou odpracování celkové hodinové dotace kurzu. Věnuje-li se Váš klient nějaké tvůrčí činnosti a je-li schopen ji veřejně prezentovat v prostorách Ateliéru ALF, je možné odpracování kurzu uskutečnit i tímto způsobem; v ostatních případech určíme pracovní náplň sami s ohledem na aktuální potřeby naší organizace. Nemůže-li klient dobrovolnickou práci vykonávat, požadujeme symbolický poplatek 500 Kč.

Veronika Bartoňová
774 859 777
alf@atelieralf.eu
www.atelieralf.eu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami