Karlovarská Univerzita volného času uvítá i zájemce se zdravotním postižením

KARLOVY VARY, Od října 2009 do dubna 2010 bude pořádat mimoškolní zájmové vzdělávání pro všechny věkové kategorie dospělých pod názvem Univerzita volného času. Zvlášť vítáni jsou senioři a lidé se zdravotním postižením včetně vozíčkářů, neboť knihovna je kompletně bezbariérová...
Nový vzdělávací projekt připravila pro své uživatele Krajská knihovna Karlovy Vary. Od října 2009 do dubna 2010 bude pořádat mimoškolní zájmové vzdělávání pro všechny věkové kategorie dospělých pod názvem Univerzita volného času. Zvlášť vítáni jsou senioři a lidé se zdravotním postižením včetně vozíčkářů, neboť knihovna je kompletně bezbariérová.

Bezbariérové jsou toalety, výtah; vstupní dveře se otevírají automaticky. Vše je též přehledně označeno a popsáno. U knihovny jsou vyhrazena místa pro parkování handicapovaných osob. Knihovna má nájezdovou rampu u hlavního vchodu.

Zájemci si budou moci rozšířit své vědomosti v některém ze zajímavých oborů, a to formou absolvování přednášek odborných lektorů včetně aktivního zapojení se do výuky. Veškeré informace budou lektory předávány interaktivní, poutavou formou. V praxi to znamená, že například kurz Práce s počítačem bude veden v počítačové učebně, kde bude mít každý účastník k dispozici vlastní PC a všechny poznatky si vyzkouší ihned prakticky. Tento kurz povede odborný lektor krajské knihovny Ing. Vojtěch Skopový.

Také Kurz trénování paměti bude veden zábavnou, interaktivní formou, bez zbytečného memorování a stresu z neúspěchu. Účastníci se naučí strategie a techniky snazšího zapamatování. Teoretická část bude věnována činnosti mozku, druhům a fázím paměti, zapomínání, budování paměťové rezervy. Odborná lektorka, členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging Jitka Tichá, vede podobné kurzy v krajské knihovně již několik let.
Dalším velmi zajímavým kurzem bude jistě kurz Arteterapie pod vedením Mgr. Jany Burianové, rovněž pracovnice krajské knihovny. Mgr. Burianová se věnuje oboru arteterapie také již řadu let. Arteterapie je léčebný postup, při kterém se využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání lidské psychiky a mezilidských vztahů. Přednášky budou exkurzí do jednotlivých oblastí, které arteterapie využívá při diagnostice a terapii.
Kurz Britské literatury povede externí lektorka Mgr. Michaela Čaňková, dlouholetá středoškolská učitelka, která se nyní věnuje výuce učitelů. Je autorkou mnoha učebnic věnovaných anglicky psané literatuře. V kurzu Britské literatury posluchači částečně nahlédnou do děl jejích klasiků, ale celkově budou přednášky věnovány převážně moderní britské literatuře.

Posledním, též externím, lektorem Univerzity volného času bude přední odborník v oboru dějin umění a estetiky PhDr. Vladimír Czumalo, CSc., který účastníky svého kurzu seznámí s vybranými kapitolami dějin umění.

1. Britská literatura (4 lekce; říjen – prosinec 2009)
2. Práce s počítačem (8 lekcí; říjen a listopad 2009)
3. Kurz trénování paměti (8 lekcí; leden a únor 2010)
4. Arteterapie (5 lekcí; březen – duben 2010)
5. Dějiny umění (5 lekcí; březen – duben 2010)
Kapacita všech kurzů je omezená. Přihlášky budou přijímány do naplnění jednotlivých kurzů.
Zájemci mohou absolvovat jeden nebo i všechny vzdělávací moduly v rámci Univerzity volného času za symbolický poplatek 200 Kč osoba/kurz (poplatek je nevratný).
Po absolvování každého kurzu obdrží účastníci osvědčení.
Zájemci se mohou hlásit od 31. 8. do 21. 9. 2009 v Informačním středisku krajské knihovny ve Dvorech. Informace na telefonu 353 502 845 p. Vítková (email vitkova@knihovnakv.cz) nebo webu krajské knihovny www.knihovna.kvary.cz

Krajská knihovna Karlovy Vary dlouhodobě spolupracuje se zdravotně handicapovanými. Již 15 let funguje v Krajské knihovně Karlovy Vary (dříve Okresní knihovna Karlovy Vary) oddělení pro nevidomé, které má dnes ve svém fondu již cca 2300 zvukových knih. Dále se zabývá seznamováním nevidomých a slabozrakých s kompenzačními pomůckami, které jim mají usnadnit život, pořádá pro ně literární besedy, různá setkání apod. Jedním z hlavních úkolů tohoto oddělení je také seznamování „zdravé“ veřejnosti s životem nevidomých a slabozrakých a pomoci tím integraci těchto lidí do majoritní společnosti. Tutéž snahu uplatňujeme také v práci s neslyšícími, kteří se stali pravidelnými návštěvníky knihovny. Na přednášky, které pořádáme pro veřejnost, se snažíme vždy zajistit tlumočení pro neslyšící, pořádáme pravidelně již několik let kurzy českého znakového jazyka, máme speciální fond o neslyšících a pro neslyšící. Dokonce byl u nás natáčen i jeden díl pořadu Televizní klub neslyšících, který se setkal s velkým ohlasem.

Zdroj: helpnet.cz
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami