Čtyřměsíční tréninkový program pro pečující osoby

Čtyřicítce zájemců ze Středočeského kraje nabízí Alfa Human Service účast v projektu zaměřeném na výuku IT, základní pracovní a komunikační dovednosti....
Čtyřicítce zájemců ze Středočeského kraje nabízí Alfa Human Service účast v projektu zaměřeném na výuku IT, základní pracovní a komunikační dovednosti.

Název projektu: Čtyřměsíční tréninkový program pro pečující osoby

Hlavním cílem projektu je 40 osobám, které hledají práci, poskytnout znalosti a dovednosti umožňující maximální samostatnost a dobrou orientaci na trhu práce. Podpora bude poskytnuta formou dlouhodobého komplexního programu zaměřeného na výuku IT, základní pracovní a komunikační dovednosti.
Projekt je určen osobám ze Středočeského kraje.
Cílové skupiny: nezaměstnané ženy, rodiče na rodičovské dovolené, osoby pečující o závislého rodinného příslušníka.
Budou realizovány 4 čtyřměsíční kurzy vždy pro 10 klientek a to v Brandýse nad Labem a Poděbradech. Výuka v kurzu bude probíhat 2x týdně prioritně v dopoledních hodinách.
Aktivity kurzu:
· 72 hodin výuka PC – úroveň je dána pokročilostí účastníků
· 18 hodin kurz komunikačních dovedností – asertivita v jednání, verbální a neverbální komunikace,praktický nácvik přijímacího pohovoru, pracovně-právní znalosti
· 24 hodin motivační a prožitková cvičení s psychoterapeutem
· 50 hodin praxe a procvičování
· 2 hodiny – individuální konzultace s terapeutem či pracovním poradcem
Na závěr kurzu složí účastníci zkoušky s lektorem z probraných modulů a vyberou si modul, ze kterého budou skládat certifikovanou zkoušku v počítačové škole Gopas a.s.
V rámci projektu je klientům poskytována finanční podpora na hlídání dětí během výuky a příspěvek na dopravu.
Aktuálně
Brandýs nad Labem
kurz začíná 1. října 2009
výuka bude probíhat v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:30 hod.
hlídání dětí zajišťuje MC Matýsek popřípadě asistentka pro děti se ZP
Poděbrady
kurz začíná v listopadu 2009
výuka bude probíhat v úterý a pátek od 8:30 do 12:00 hod.
hlídání dětí zajišťuje MC Skřítek, popřípadě asistentka pro děti se ZP.
Alfa Human Service
Biskupcova 84
130 00 Praha 3
tel: 242 441 486
fax: 242 441 830
e-mail:vzdelavani@alfabet.cz
www.alfabet.cz
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami