Literární soutěž Internet a můj handicap pošesté, tentokrát s inovací

Šestý ročník literární soutěže Internet a můj handicap vyhlásila sdružení BMI, AISO a Křižovatka.cz. V předešlých pěti ročnících byla soutěž zaměřena jen na internet, nyní zůstává sice její tradiční název, ale tematicky se rozšiřuje o to, jak pomáhá lidem se zdravotním postižením také telefon...
Šestý ročník literární soutěže Internet a můj handicap vyhlásila sdružení BMI, AISO a Křižovatka.cz. V předešlých pěti ročnících byla soutěž zaměřena jen na internet, nyní zůstává sice její tradiční název, ale tematicky se rozšiřuje o to, jak pomáhá lidem se zdravotním postižením také telefon. Tomu odpovídá i první cena – mobilní telefon s dvouletým bezplatným připojením k internetu od společnosti Telefónica O2, generálního partnera konference INSPO, na které budou 13. března 2010 v Kongresovém centru Praha oznámeny výsledky soutěže a vítězům předány hodnotné ceny.

Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet nebo telefon pomáhá vypořádat se se zdravotním postižením. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěže nebudou přijaty práce, které byly přihlášeny v předcházejících ročnících, jejich autoři se však mohou zúčastnit soutěže s novým příspěvkem.

Pro účastníky jsou připraveny hodnotné ceny – Telefónica O2 kromě mobilního telefonu věnuje ještě dva USB modemy s dvouletým bezplatným připojením k internetu, čtyři autoři získají od společnosti AEC Flash disk s nainstalovaným produktem TrustPort USB Antivirus 2010 s plnou roční licencí, na další soutěžící čekají různé encyklopedie, knihy, zvláštní cenu vyhlásí časopis Vozíčkář.

Seznam cen bude aktualizován na stránkách www.helpnet.cz v rubrice INSPO. Zde jsou již zveřejněny všechny texty, které přišly do prvních pěti ročníků literární soutěže a mohou posloužit i jako inspirace novým autorům.

Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 14. února 2010 na adresu info@helpnet.cz. Přihlášením do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, že jeho dílo může být bezplatně zveřejněno ve sborníku konference INSPO, na portálu Helpnet.cz a popřípadě v dalších médiích, kterým budou nejlepší příspěvky poskytnuty.

Zdroj: helpnet.cz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami