ČSSZ informuje klienty o změně částečných a plných invalidních důchodů

S účinností od 1. 1. 2010 došlo k zavedení tří stupňů invalidity namísto invalidity plné a invalidity částečné. Od 1. 1. 2010 se částečný invalidní důchod a plný invalidní důchod považuje za invalidní důchod v prvním, druhém nebo třetím stupni. Po dosažení věku 65 let se vyplácený invalidní důchod změní na starobní důchod a ten nadále náleží ve výši původně vypláceného důchodu invalidního...

S účinností od 1. 1. 2010 došlo k zavedení tří stupňů invalidity namísto invalidity plné a invalidity částečné. Od 1. 1. 2010 se částečný invalidní důchod a plný invalidní důchod považuje za invalidní důchod v prvním, druhém nebo třetím stupni. Po dosažení věku 65 let se vyplácený invalidní důchod změní na starobní důchod a ten nadále náleží ve výši původně vypláceného důchodu invalidního. (Nárok na tento starobní důchod nevylučuje nárok na „řádný“ starobní důchod, který vznikne, dosáhne-li tento občan potřebné doby pojištění).

ČSSZ provede výše uvedené změny důchodů automaticky, není třeba podávat žádost. Invalidní důchod i starobní důchod náleží od 1. 1. 2010 ve stejné výši, v jaké náležel k 31. 12. 2009 vyplácený plný nebo částečný invalidní důchod. Změny důchodů provede ČSSZ podle posledních údajů vedených v evidenci orgánů sociálního zabezpečení o poklesu soustavné výdělečné činnosti ke dni 31. 12. 2009.

Stupně invalidity jsou nově vymezeny takto:

Jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastane pokles pracovní schopnosti

– nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,

– nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,

– nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Částečný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. 1. 2010, se od tohoto dne považuje

za invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, byl-li důvodem částečné invalidity pokles schopnosti výdělečné činnosti nejméně o 50%,

za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně v ostatních případech.

Plný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. 1. 2010, se od tohoto dne považuje

za invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

Při změně stupně invalidity, ke které dojde po provedené kontrolní lékařské prohlídce po 31. 12. 2009, se nově stanoví výše důchodu. Nebude se již zkoumat, zda je splněna podmínka potřebné doby pojištění, jako tomu bylo doposud a nebude se vypočítávat nová dávka, ale její výše se pouze upraví s ohledem na nový stupeň invalidity.

Zdroj: helpnet.cz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami