Příručka nezaměstnaného v roce 2010

Co dělat při ztrátě zaměstnání, na koho se obrátit, na jaké dávky od státu vzniká nárok nebo jak si najít nové zaměstnání a co všechno je k tomu potřeba. Tyto a další informace přináší publikace „Příručka nezaměstnaného v roce 2010“. Vůbec poprvé ji vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)...
Co dělat při ztrátě zaměstnání, na koho se obrátit, na jaké dávky od státu vzniká nárok nebo jak si najít nové zaměstnání a co všechno je k tomu potřeba. Tyto a další informace přináší publikace „Příručka nezaměstnaného v roce 2010“. Vůbec poprvé ji vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Vyšla v nákladu 100 000 ks a kromě MPSV je dostupná zdarma také na všech úřadech práce v celé České republice a rovněž na okresních správách sociálního zabezpečení, Státním úřadu inspekce práce, Výzkumném ústavu bezpečnosti práce a v Ústavu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 má podtitul „Informace, které byste měli vědět při hledání práce“. Jak v jejím úvodu říká ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka: „Bojovat s nezaměstnaností je jednou z priorit Ministerstva práce a sociálních věcí a orgánů a organizací v jeho působnosti. Máme proto řadu protikrizových projektů či programů, realizujeme rekvalifikační kurzy, podporujeme tvorbu nových pracovních míst a snažíme se také problémům předcházet. Mimo jiné včasným podáváním ověřených informací.“

I proto MPSV publikaci vydalo. Vše stálo 386 750 Kč včetně DPH, tzn. že jedna příručka vyšla na necelé 4 Kč. Grafickou úpravu a tisk zajistilo Studio REMA ´93, spol. s r.o.

Kromě vytištěné podoby si Příručku nezaměstnaného v roce 2010 lze stáhnout i z webových stránek MPSV,

Zdroj: helpnet.cz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami