Benefiční koncert “Pro IMPULS”

PRAHA, V pátek 16. 4. 2010 od 19.30 hod. v prostorách la fabrika, Komunardů 1001/30, Praha 7, Na tomto koncertu vystoupí Clarinet Factory a jejich hosty budou Lenka Dusilová, Alan Vitouš a Jaro Cossiga...

IMPULS, nadační fond byl založen 6. dubna 2000. Hlavní myšlenkou jeho založení bylo zvýšení kvality léčby demyelizačních onemocnění, především roztroušené sklerózy mozkomíšní. Jsme přesvědčeni, že za to dobu si náš nadační fond dokázal vybudovat důvěryhodnou pozici.

Rok 2010 bude pro adační fond IMPULS ve znamení cílené podpory do oblasti komplexní rehabilitace a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v MS centrech po celé České republice.

Právě do této oblasti bude směrován výtěžek

Benefičního konceru pro IMPULS, který náš NFI pořádá v pátek 16. 4. 2010 od 19.30 hod. v prostorách la fabrika, Komunardů 1001/30, Praha 7.

Na tomto koncertu vystoupí Clarinet Factory, kteří nám zcela nezištně, bez nároku na jakýkoliv honorář, pomáhají již dlouhá léta a jsou našimi věrnými partnery. Jejich hosty budou Lenka Dusilová, Alan Vitouš a Jaro Cossiga.

Záštitu nad tímto koncertem převzal primátor hl. m. Prahy
MUDr. Pavel Bém

Vstupenka na koncert v ceně 290,- Kč může být spojena s dobrovolným darem ve prospěch nadačního fondu IMPULS. Pokud využijete tohoto spojení, bude Vám vystavena darovací smlouva v celkové hodnotě Vašeho daru.

Pokud máte zájem se koncertu zúčastnit a pomoci tak pacientům s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, kontaktujte nás na:

vstupenku můžete zakoupit také osobně v MS centru, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Karlovo nám. 32, Praha 2, 4. patro, tel.: 224 966 422 – p. Jana Michalcová.

Výnos koncertu bude vyúčtován pod dohledem auditorské firmy a všichni dárci budou písemně vyrozuměni. Jména dárců budou s jejich souhlasem uvedena ve výroční zprávě nadačního fondu a na těchto webových stránkách

Benefiční koncert pro IMPULS bude díky originální tvorbě Clarinet Factory zajímavým hudebním zážitkem.

Děkujeme a těšíme se na Vás!

Jana Vojáčková
výkonná ředitelka nadačního fondu IMPULS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami