Projekt zaměřený na poruchy vyprazdňování stolice u pacientů s RS

Na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol zhruba před jedním rokem vznikl projekt věnující se právě těmto obtížím. Pokud je pacient indikován k léčbě, je zahájena intenzivní individuální fyzioterapie (od vyškolených fyzioterapeutů v této problematice). Dle vzdálenosti pacientova bydliště je možné absolvovat rehabilitaci ambulantní nebo během dvoutýdenní hospitalizace…

Číst více »
Bitnami