Lékař, pacient a žádosti o výjimečnou úhradu dle § 16

Rok 2014 přinesl důležitou právní změnu pro podávání žádostí o výjimečnou úhradu. Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu ČR potvrdila dosud menšinový názor, že rozhodování revizních lékařů podléhá pravidlům správního řízení. Je tomu tak proto, že nároky schvalované revizním lékařem (vedle § 16 zejména též lázeňské pobyty) jsou právním nárokem pojištěnce, o kterých rozhoduje veřejná instituce-zdravotní pojišťovna.

Číst více »
Bitnami