Legislativní změny v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením

V oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je v rámci uvedené novely navrženo zavedení evidence tzv. náhradního plnění, tj. způsobu plnění povinného podílu odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. V případě nabytí účinnosti předmětné novely si odběratel bude moci konkrétní dodávku započítat pouze tehdy, zaeviduje-li ji dodavatel v elektronické on-line evidenci.

Číst více »
Bitnami