Menu

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) patří k onemocněním, která nejsou ani ve 21. století dostatečně objasněna. Nejen mezi laickou, ale bohužel i mezi odbornou lékařskou veřejností, panuje celá řada předsudků a mýtů týkajících se vzniku, léčby a průběhu tohoto onemocnění. Mnohdy je roztroušená skleróza považovaná za „sklerózu“ tzn. zapomnětlivost, jindy zase vyslovení diagnózy RS vede k představě života na kolečkovém křesle.

Roztroušená skleróza (také nazývána jako RS, ereska, nebo sclerosis multiplex) spadá do péče neurologa. V ČR je léčba a sledování RS pacientů prováděno ve specializovaných RS centrech. Záludností roztroušené sklerózy je to, že může mít nejrůznější projevy a u každého pacienta může probíhat naprosto odlišně a bohužel zcela nepředvídatelně. První příznaky mohou být tak nenápadné, že uniknou pozornosti i samotného pacienta, např. pokud se jedná o brnění rukou nebo únavu, která je přece vysvětlitelná tolika jinými faktory.

K lékaři většinou pacienta přivedou potíže, které do té doby neznal a které se objevily zcela nečekaně. Může se jednat o zhoršení zraku na jednom oku, o slabost nohou a zhoršení chůze, může se objevit dvojité vidění, závrať, brnění poloviny těla, může se zhoršit močení. Vzhledem k různorodosti prvních příznaků je někdy velmi obtížné na toto onemocnění pomýšlet a nemoc správně diagnostikovat. Některé neurologické potíže mají navíc tendenci se spontánně zlepšovat, proto si jich pacient může povšimnout až po jejich znovuobjevení. Roztroušená skleróza je stále nevyléčitelná, nicméně současné léky dokáží projevy a průběh RS natolik potlačit, či dokonce zastavit, že pacient může být v optimálním případě i desetiletí bez příznaků.

Jelikož je RS nejlépe ovlivnitelná léčbou na svém začátku, platí, že čím dříve se nemoc diagnostikuje a zejména, čím dříve se začne se správnou léčbou, tím je šance na příznivé ovlivnění průběhu větší.

Léčba by měla být komplexní a nezahrnuje jen užívání nákladných preparátů. Je nutné, aby se každý pacient sám aktivně zapojil a naučil se s roztroušenou sklerózou žít. Podpůrnou a nedílnou součástí léčby roztroušené sklerózy je fyzioterapie, někdy může být nápomocna i psychoterapie nebo podpora pacientských sdružení.

MUDr. Jana Volná

PŘEDNÁŠKA Prof. E. Kubala Havrdová
Roztroušená skleróza - mýty a skutečnost

PŘEDNÁŠKA MUDr. Marta Vachová
Aktuální pohled na roztroušenou sklerózu

Bitnami