Menu

Léčba roztroušené sklerózy

Pro léčbu RS platí, že by měla být zahájena co nejdříve od stanovení diagnózy. Léčebně je totiž ovlivnitelná jen časná fáze onemocnění, tj. fáze zánětu. Fáze, kdy dochází k úbytku neuronů (neurodegenerace), je stále léčebně neovlivnitelná.
 

Vývoj léčby v Česku

1996 je v ČR schválen k použití první interferon beta

2001 přichází do ČR glatiramer acetát

Od roku 2005 jsou publikována data o kortikálních lézích u RS, což bylo umožněno díky vyšším rozlišovacím schopnostem přístrojů MR.

2006 začíná se léčit monoklonální protilátkaou natalizumabem

2010 první tableta fingolimod

2012 přichází další monoklonální protilátka, alemtuzumab

2012 se objevuje teriflunomid – další tableta k léčbě RS

2014 je schválen dimetyl fumarát – tableta

2017 byl schválen perorální kladribin, který cílí na B i T lymfocyty. Je určen pro pacienty s velmi aktivní RS.

2018 je schválen pro EU ocrelizumab  – první lék pro progresivní formy RS

2019 a dále – Vzhledem k tomu, že dochází k nemalým investicích do vývoje léčiv, brzo lze očekávat další nové možnosti léčby

 
Léčbu je možno rozdělit na léčbu akutní a léčbu dlouhodobou.
 

Akutní terapie RS

Tato léčba znamená léčbu každého vzplanutí onemocnění – tj. léčbu každé ataky. Ataka znamená, že se po dobu delší než 24 hodin objevují nové neurologické potíže, ev. jsou to potíže, které pacient měl, ale vymizely, nebo se významně zhoršily potíže již přítomné. Ataku je nutno léčit vždy, a to jak na začátku onemocnění, kdy ještě není RS léčena, tak i tehdy, pokud již pacient bere dlouhodobé léky. Akutní terapie spočívá v podání kortikosteroidů, konkrétně methylprednisolonu (Solumedrol) do žíly nebo orálně. Na léčbu ataky se užívá dávka 3–5 g Solumedrolu, většinou rozděleně po 500 mg–1 g v jednotlivé dávce. Při nesnášenlivosti methylprednisolonu lze použít nitrožilně dexametazon. Na tuto úvodní dávku lze navázat podáváním kortikosteroidů v tabletách (Prednison, Medrol) s postupným snižováním dávek, toho se většinou používá po těžkých atakách nebo tehdy, když ještě není pacient na chronické léčbě.

Dlouhodobá terapie RS

Dlouhodobá terapie RS má snížit výskyt atak a celkově zpomalit průběh onemocnění. Tato dlouhodobá léčba je označována také jako terapie DMD, z angličtiny „disease modifying drugs“ (léky modifikující průběh onemocnění). Léčba by měla být zahájena co nejdříve při stanovení diagnózy RS. V současnosti je ze zákona stanovena časová lhůta zahájení léčby 4 týdny od konzultace specialisty neurologa, který potvrdí diagnózu a léčbu indikuje. Tato pravidla léčby jsou platná pro nemocné s RS, kteří mají první příznaky RS, první ataka RS je označována jako CIS – klinicky izolovaný syndrom. Roztroušená skleróza v sekundárně progresivní fázi, čili ve fázi postupného horšení bez relapsů, není indikována k léčbě preparáty první či druhé volby, protože v klinických studiích žádný z těchto léků neměl očekávaný účinek.

Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

PŘEDNÁŠKA MUDr. Marta Vachová
Možnosti, rizika a benefity stávající léčby

PŘEDNÁŠKA Prof. MUDr. E. Kubala Havrdová
Novinky v léčbě RS

Další informace

Bitnami